De Bijbel in de basiliek

DE BIJBEL IN DE BASILIEK

Het religieuze oerthema van alle godsdiensten is het Scheppingswerk door God. Dit algemene thema schijnt en klinkt door in de architectuur en kunstvormen van de basiliek. Maar het specifieke thema van het christendom is het Verlossingswerk door Christus. Dit bijbelse basisthema is hoofdmotief in de kerkelijke kunst der basiliek. De geschiedenis van de zondeval der mensen en van de verlossing keert in allerlei variaties terug. Vele verhalen van het Oude en Nieuwe Verbond hebben artistieke gestalte gekregen.

 

Het Oude Testament

Abraham met Melchisedek        – hoofdaltaar – onder in het altaarblok – links

Abraham offert Isaak                 – hoofdaltaar – onder in het altaarblok – rechts

Mozes en de Sinaï                       – priesterkoor – rechterraam – onderaan

Mozes en de koperen slang       – priesterkoor – middenraam – onderaan

Twee Cherubijnen vd Ark           – hoofdaltaar  – aan weerszijden van de troon

Rechter Samson                          – priesterkoor – linkerraam – in de top

Profeet Elia                                 – priesterkoor – rechterraam – in de top

Profeet Jona                                – priesterkoor – linkerraam – onderaan

 

Het Nieuwe Testament

De boodschap aan Maria          – hoofdaltaar – uiterst links – groot schilderpaneel

Profeet Johannes de Doper       – achter in de kerk – in de doopkapel (groot en klein beeld)

De geboorte van Jezus               – hoofdaltaar – links – groot reliëfpaneel

Het leven van Jezus                    – in de zijmuren der kerk: de 14 grote glasramen

Het lijden van Jezus                   – op de zijmuren der kerk: de 14 kruiswegstaties.

De kruisdood van Jezus             – priesterkoor – middelste altaarraam – boven

De verrijzenis van Jezus             – priesterkoor – linkerraam – boven

Emaüs-verhaal                           – hoofdaltaar – twee grote schilderpanelen – achterkant

Geloofsbelijdenis Thomas        – hoofdaltaar – rechts – groot reliëfpaneel

Pinksterfeest van H. Geest        – priesterkoor – in het rechterraam – boven

Pinksterfeest van H. Geest        – hoofdaltaar – rechts – groot reliëfpaneel

De 12 apostelen                        – 4 hoofdaltaarpanelen  +  12 muurkruisjes

Maria in de hemel gekroond    – voor in de kerk – Maria-altaar – paneel rechts onder

Het christelijk geloof                 – aan de zijmuren der kerk – boven – de hele kerk rond