Choral Evensong op zaterdag 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober ‘s middags  om 17.00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Choral Evensong gehouden. Twee koren van de kerk verlenen daaraan hun medewerking: De Cantorij van Sint Lambertus en Voices to Heaven. Louis ten Vregelaar is de dirigent van beide ensembles. Aan het orgel zit Gerrit Hoekstra.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie en kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong zijn koren betrokken die zowel a capella als met orgelbegeleiding zingen.

Vele, vooral Engelse componisten hebben in de afgelopen eeuwen muziek gecomponeerd voor de Evensong. Daaronder bevinden zich grote namen als Byrd, Tallis, Stanford, Parry. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

De aanstaande Evensong in de Lambertusbasiliek is helemaal gebaseerd op de Anglicaanse ritus, zij het, dat er naast muziek van Engelse componisten ook werken van o.a. Andriessen (Magnificat) en Rheinberger (Abendlied) te horen zijn.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven.
De toegang is gratis en er is voor iedereen een tekstboekje beschikbaar.