Evensong in samenwerking met PKN gemeente Hengelo

Op zaterdag 17 november om 17:00 uur wordt er in de Lambertusbasiliek een Evensong gehouden. Drie koren verlenen daaraan hun medewerking : Voices to Heaven en De Cantorij van Sint Lambetus en daarnaast nog het protestantse kamerkoor van de Waterstaatskerk te Hengelo. Voices to Heaven en De Cantorij verzorgden al eerder gezamenlijk een Evensong. Bijzonder is dat dit keer de samenwerking is gezocht  met de PKN-gemeente in Hengelo. De muzikale leiding is in handen van de kerkmusicivan beide kerken, Evan Bogerd en Louis ten Vregelaar.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie en kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk. Bij een Evensong zijn koren betrokken die zowel a capella als met orgelbegeleiding zingen.

Vele, vooral Engelse componisten hebben in de afgelopen eeuwen muziek gecomponeerd voor de Evensong. Daaronder bevinden zich grote namen als Byrd, Tallis, Stanford, Parry. Heel kenmerkend voor de Anglicaanse Evensong is, dat de psalmen vrijwel altijd meerstemmig gezongen worden. Prachtige melodieën laten de aloude psalmteksten daardoor op een bijzondere wijze landen in de harten van de aanwezigen.

De aanstaande Evensong in de Lambertusbasiliek is helemaal gebaseerd op de Anglicaanse ritus, zij het, dat er naast muziek van Engelse componisten ook werken van o.a. Andriessen (Magnificat) en Rheinberger (Abendlied) te horen zijn.

U bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment in de Lambertus mee te beleven.
De toegang is gratis.