Eucharistieviering t.g.v. Maria ten Hemelopneming

Woensdag 15 augustus is er om 09:00 uur een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria ten hemelopneming met medewerking van het Herenkoor.

Maria Tenhemelopneming is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming “met lichaam en ziel” van Maria in de hemel. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.

De Transitus Mariae-geschriften uit de zesde eeuw geven aan dat de dood van Maria als theologische vraagstelling toen reeds actueel was.

Aanvankelijk was ‘Ontslaping’ de naam voor deze feestdag: ‘Dormitio Mariae’ (Latijn) en ‘Koimesis Theotokou’ (Grieks). In het westerse christendom werd, onder invloed van apocriefe teksten en volkslegenden, vanaf de achtste eeuw de term ‘Tenhemelopneming van Maria’ gebruikt. In het Nieuw Testament staat echter nergens dat Maria in de hemel is opgenomen.

De afgebeelde schilderij is van kunstenaar Titiaan (1487 – 1576).