Een moment van verstilling

Een oecumenisch moment in het jubileumprogramma. Maar tegelijk een moment van grote verstilling en prachtig gezongen koormuziek. De Evensong, gezongen na afloop van het jaarlijkse modespektakel in de Hengelose binnenstad, bracht mensen uit alle kerkgenootschappen naar de Lambertus.

De koren Voices to Heaven en de Lambertus-Cantorij zongen onder leiding van dirigent Louis ten Vregelaar.  ‘I was glad’ van Parry was de indrukwekkende opening, de samenzang ‘Praise Him’ het prachtige slot.