Doop tijdens de Paaswake

Tijdens de Paaswake herdenken wij Jezus die opstaat. Ook staan wij stil bij het feest van het licht, feest van het water en het feest van de vreugde.

De viering zal in het teken staan van het ontsteken van de Paaskaars en het verspreiden van het licht. Ook zal tijdens de Paaswake drie personen worden gedoopt.

Pastoor Oortman zal de volgende personen dopen:

Dopeling: Marie-Louise Meuris
Vormelingen: Jessieca Goossens en Martin Nieuwenhuijzen

De Paaswake begint om 19:00 uur.

De koren St. Lambertuskoor en Voices to Heaven onder leiding van Louis ten Vregelaar verzorgen de muzikale ondersteuning.

Bij de entree kunt u een kaarsje kopen voor € 0,50

De collecte tijdens het Paasweekend is bestemd voor mensen die graag naar Lourdes willen maar dat niet (helemaal) zelf kunnen betalen.
Vanaf De Paaswake is er wijwater verkrijgbaar in het portaal van de kerk.