Donkere Metten op Witte Donderdag

Een centrale plaats in de Donkere Metten wordt ingenomen door de Klaagzangen van de profeet Jeremia. De stad Jeruzalem (symbool voor de hemel) is door vijanden verwoest en de profeet zit op de puinhopen bij de poort van de stad en klaagt over haar ondergang.

De totale Metten bestaan uit drie nocturnes die elk ruim een half uur duren. De Schola zal er op die avond één laten horen. Eén nocturne is in principe opgebouwd uit negen elementen: drie psalmen met bijbehorende antifonen, drie prachtige klaagzangen die door één of enkele cantores worden gezongen en drie responsories. Bij het begin van de Metten branden op een negenarmige kandelaar alle kaarsen.

Daarvan wordt er steeds één gedoofd zodra een psalm, een klaagzang of een responsorie gezongen is. Aan het eind van de Metten is daardoor op symbolische wijze de duisternis van Goede Vrijdag over de aanwezigen neergedaald.