Dinsdag 6 oktober Nationale Herdenkingsdag Coronavirus

Op dinsdag 6 oktober is er een Nationale Herdenkingsdag waarbij we stilstaan bij de periode waarin wij leven, die bepaald wordt door het coronavirus.

Op die dag zal er om 19.00 uur in de Lambertusbasiliek een eucharistieviering zijn rond dit thema.

In de Stephanuskerk in Borne, de H. Blasiuskerk in Delden en de Lambertusbasiliek in Hengelo, zal op die dag van 14.00 uur – 17.00 uur de kerk open zijn om zij die dat willen de mogelijkheid te geven een kaars aan te steken of te bezinnen.

Het pastorale team zal in iedere kerk vertegenwoordigd zijn.

Op die dag zullen ook om 14.00 uur de rouwklokken geluid worden.