Diaconie

Als u in een verzorgingshuis woont of daar binnenkort gaat wonen, en u wilt graag contact blijven houden met uw geloofsgemeenschap, laat ons dat dan weten. Ook als u het op prijs stelt dat één van onze vrijwilligers u soms bezoeken, horen wij dat graag.
Een telefoontje of een briefje naar ons secretariaat is voldoende.

Ons adres:
Enschedesestraat 1
7551 EE Hengelo
Telefoon: 074 – 2435514
E-mail: lambertushengelo@hetnet.nl

Wij stellen uw reactie zeer op prijs

Werkgroep Diaconie