De schoonheid van het katholieke geloof ontdekken

In deze cursus worden de geloofswaarheden die door God zijn geopenbaard en in de geloofsbelijdenis van de apostelen zijn samengevat, uitgelegd en verdiept.

Het is niet nodig ze te geloven. De bedoeling is: ze te leren kennen. Want we kunnen niet in vrijheid kíezen, wat we niet kennen. We kunnen evenmin houden van wat we niet kennen.

En als we verkeerde opvattingen hebben over God, Jezus, het geloof, de Kerk enz., dan wijzen we het geloof af.

De theologie (de wetenschappelijke verdieping van het geloof) schenkt ons de argumenten om in te kunnen zien, dat het redelijk – en mooi! – is te geloven!

Dus iedereen, katholiek of niet, gelovig of niet, die meer wil weten over de rijke inhoud van dit geloof of het wil verdiepen, is van harte uitgenodigd om de schoonheid van dit alles te ontdekken.

U bent van harte welkom!

Plaats: parochiehuis van de Lambertusbasiliek

Tijd: woensdags van 10 tot 12 uur; elke week of om de week, in overleg. Start: 10 jan.2018

Kosten: nader te bepalen; in beginsel 5 euro per keer

Voor inlichtingen en/of aanmelden kunt u van maandag t/m donderdag na 20 uur bellen:

Cécile van der Vossen   074-2506230