De Koorschool Lambertus Donateurs Kring, de KLDK

De Koorschool Lambertus Donateurs Kring,  de KLDK

Het eerste lustrum van de Koorschool Lambertus in  2017 was een mooie aanleiding om het draagvlak van deze koorschool te versterken. Het bestuur van de Stichting Koorschool Lambertus Hengelo zoekt donateurs !!

Wat is dat, zo’n draagvlak?

De kern van de koorschool is de muzikale ontwikkeling op jonge leeftijd. Die ontwikkeling gaat volgens een zorgvuldig patroon met ademtechniek, stemvorming, noten lezen, gehoortraining, kortom: alles wat met zingen te maken heeft. Die leeftijd is zo gunstig, omdat kinderen blijk geven van een enorm leervermogen.

Het belang van muziek en de kunst van het zingen is in Hengelo aan het groeien. Het aantal leerlingen van de koorschool bewijst dat: van 10 leerlingen in 2012 naar meer dan 30  leerlingen thans. De jongens en meisjes en hun ouders zijn direct betrokken. Dat gaat hen om de wekelijkse lessen en de interne zaken. Met optreden buiten de kerk laat de koorschool ook aan anderen zien wat er wordt bereikt: aan muzikale ontwikkeling, individueel en samen met anderen, en vreugde en interesse voor nu en later.

Ons bestuur beoogt de muzikale ontwikkeling van jonge mensen te versterken. Het bestuur wil het aantal betrokkenen uitbreiden met een Kring van Donateurs.  Door een donatie van € 20 per jaar (meer mag ook natuurlijk !) kunt u bijdragen aan een gezonde financiële basis van de Koorschool. Het bestuur wil de donateurs periodiek op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de Koorschool.

En nu onze vraag: doet u ook mee? Wij nemen u graag op in onze Koorschool  Lambertus Donateurs Kring, de KLDK.

Voor het bestuur van de Koorschool, Hans van Dam, secretaris.

Hengelo, februari 2018.

Als u donateur van de Koorschool wilt worden, stuur dan een mailbericht aan de penningmeester van het Koorschoolbestuur, Norbert Kuipers, met het mailadres: n.j.m.kuipers@tele2.nl.

Wilt u daarbij  uw naam, adres en mailadres opgeven?  Wij zien gaarne een overmaking van  € 20 tegemoet  op rekening  NL 98 RABO 0122764692 t.n.v. Koorschool Lambertus Hengelo, onder vermelding “Donateurs”.