Lambertus Academie

Avonden in het teken van Religie, kunst en maatschappij.

Gedurende het najaar en in het voorjaar vinden lezingen plaats waarbij de gastspreker of gastspreekster diepgang geeft over de aspecten binnen de kerk. Dit kan zijn over de bouw van verschillende kerken tot en met ervaringen van het katholieke geloof tijdens de jeugdjaren.

Het aantal lezingen per kalenderjaar ligt rond de vier en worden aangekondigd via de Samenloop, website en bij de wekelijkse vieringen.

In respectievelijk februari en april volgen nog twee avonden.

Plaats: Parochiezaal van de St. Lambertus, ingang Wemenstraat

Tijd: Dinsdag 20.00 tot 22.00 uur, zaal open van 19.30 uur.

Kosten: Vrije gift

Informatie: M. Boers

Email: jnhinke@gmail.com