Cursus Katholiek worden

Individuele gesprekken en, bij voldoende deelnemers, groepsbijeenkomsten voor mensen, die met de gedachte spelen om katholiek worden. Je leert meer over het Rooms Katholieke geloof, zoals het kerkelijk jaar, (de betekenis van bijvoorbeeld Advent, Kerstmis, Pasen en Pinksteren), de opbouw van vieringen in de kerk, de sacramenten, de symbolen, bidden en de bijbel.

Informatie over deze cursus: Hélène van den Bemt, profielpastor catechese

Telefoon: 06-13609293 of mail naar htymvandenbemt@gmail.com