Alpha Plus Cursus

Uit deelnemers aan de Alpha-cursus van de afgelopen jaargangen is een enthousiaste groep ontstaan die graag verder gaat. Aldus komt op elke tweede donderdag van de maand deze Alpha Plus groep bijeen om samen door bijbellezing en gesprek verder het geloven te verdiepen. We lezen maandelijks uit Johannes, dit seizoen vanaf hoofdstuk 9.

O.l.v. Diaken Paul van Blijswijk.

Tijd: elke tweede donderdag van de maand, van 9 oktober tot en met 14 mei van 14.00 uur tot 15.30 uur.

Plaats: bij een van de deelnemers thuis

Meer informatie:

Diaken van Blijswijk, telefoon: 074-3494815 of mail naar p.blijswijk@kpnplanet.nl