Beeldmeditatielezing over “Het openbaar leven van Jezus”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op het openbare leven van Jezus. “De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabij, bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1,15). Met Jezus is God heerschappij werkelijkheid geworden, er is een nieuwe tijd aangebroken. Jezus spreekt van een nieuwe troostgevende boodschap.
We bekijken de dia’s van verschillende kunstenaars, die de gelijkenissen van en de genezingen door Jezus laten zien. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 1 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis