Beeldmeditatielezing over “Hemelvaart van Christus”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“En terwijl Hij hen zegende , scheidde Hij van hen, en werd opgenomen ten hemel,” Luk,24:51

De deur van de kerk”Heilige Maria im Kapitol” in Keulen heeft 23 afbeeldingen van Bijbelse verhalen. We bekijken de rechter deurvleugel waar onder andere ook de “Hemelvaart van Christus” uitgebeeld is. Christus heeft zichzelf de deur genoemd, door hem is de toegang tot God de Vader mogelijk. Zoals iedere middeleeuwse kerkdeur was ook deze deur, voor de gelovigen het symbool voor de paradijsdeur waardoor je God’s huis binnenging. Deze deur uit 1065 is de enige behouden gebleven houten kerkdeur uit de middeleeuwen en moet met zijn toenertijd gekleurde reliëfs een paradijselijke aanblik zijn geweest. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 2 april 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus