Beeldmeditatielezing over “Heilzame Momenten”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

De bijbel staat vol van verhalen die ons vreugde, troost en heil willen geven.
Het feest van de Opstanding van Christus is wel het belangrijkste.
Deze lezing gaat over heilzame momenten die de kunstenaar Wolf-Dieter Kohler (1928 – 1985) heeft afgebeeld op beschilderde ramen van kerken en ziekenhuizen.
We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 5 april 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis