Beeldmeditatielezing over “Heer mijn god hoe groot zijt gij”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Gij hebt de aarde op uw pijlers gegrond, zodat ze voor eeuwig niet wankelt.” Ps. 104-5.

Deze keer gaan we verder met een ander raam van Marc Chagall (1887-1985) in de St. Stephan’s kerk in Mainz. We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten en proberen iets meer te ervaren over deze interessante kunstenaar van Joods-Russische origine. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 7 november 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus