Beeldmeditatielezing over “Elisabet”


Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Elisabet”
De moeder van Johannes de Doper (Lukas 3).

Elisabet is een vrouwengestalte die de verbinding tussen het jodendom en het christendom duidelijk maakt. Ze stamt uit het geslacht van Aron, broer van Mozes, en haar naam betekent “mijn God is volheid”.
Vanzelfsprekend ontmoeten we ook Maria die over het gebergte gaat om Elisabet te bezoeken. Een thema die de sfeer van Advent ademt, tijd van boete en inkeer, van blijde verwachting en hoopvol gebed.
We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten en proberen iets meer te ervaren van verschillende kunstenaars. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 5 december 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus