Beeldmeditatielezing over “De Zeven Sacramenten”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Het Sacramentsaltaar (1447) is te zien in het Koninklijk Museum voor schone kunsten in Antwerpen. Rogier van der Wyden schilderde het in opdracht voor de Brusselse Kathedraal. Het drieluik toont de zeven Sacramenten, zeven genadegaven die de Heer geeft aan Zijn volk. Wij bekijken dia’s van het Altaar en luisteren naar wat de Kerk ons leert over de Sacramenten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 4 mei 2017
Aanvang: 20.00 uur (na de Aanbidding in de basiliek)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis