Beeldmeditatielezing over “De voetwassing”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zult doen, zoals ik u heb gedaan.” (Joh. 13,15).

Jezus begint het Heilig “Avondmaal” niet met een rede, maar met een handeling , die echter meer zegt dan een heleboel woorden: Hij wast de voeten van de apostelen.
Deze symboolhandeling is ook voor ons van grote betekenis.
We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 7 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus