Beeldmeditatielezing over “De Kruisweg van onze Heer”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

Als alles om ons heen donker is en de ziel moe en vreugdeloos, dan putten wij kracht uit het feit, dat Christus voor ons uit gaat. In een tijd van lijden, waarin hij het heel moeilijk had, maakte Andreas Felger een kruisweg van 14houtsneden (1987).
Wij bekijken er dia’s van betrachten de Evangelieteksten die erbij horen en willen ons op deze manier, voorbereiden op de lijdensweek.  U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 4 april 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus