Beeldmeditatielezing over “De Heer is mijn licht en mijn heil”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

We bereiden ons voor op het feest van Christus aan de hand van het altaar van de “Liebfrauenkirche in Schotten” dat rond 1375 ontstond . De kunstenaar’s naam is niet bekend, wel dat hij een Schotse monnik was.
Het op eikenhout geschilderde altaar is een prachtig voorbeeld van late gotiek en laat ons verhalen uit het Evangelie van Mattheus en Lukas, maar ook uit de ‘Legenda aurea’ zien. We bekijken de dia’s  en betrachten de daarbij behorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 6 december 2018
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis