Beeldmeditatielezing over Benedictus van Nursia

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

De lezing gaat deze avond over de Heilige Benedictus , patroon van Europa en de vader van het westerse  kloosterleven. De Regel van zijn orde is gebaseerd op de gedachte “ora et Labora”(bid en werk). We bekijken dia’s die een beeld geven van zijn leven en zijn benedictijnse Regel. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 2 november 2017
Aanvang: 20.00 uur (na de Plechtige Mis van Allerzielen in de basiliek)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus
Toegang: gratis