Beeldmediatielezing over “Licht in de duisternis”


Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

We gaan nog even terug naar het feest van de “Opdracht van de Heer in de Tempel”van 2 februari ook wel “Maria Lichtmis”genoemd. We bekijken de dia’s van onder andere Rembrandt. Hij kende de Bijbel vanaf zijn jeugd en begon al vroeg bijbelse thema’s te schilderen.
Enkele afbeeldingen van zijn schilderijen waar HET LICHT een grote rol speelt, met de daarbij passende bijbelteksten, willen wij overwegen.
We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 6 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus