Bedevaart naar Lourdes

In 1858 verklaarde Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, tussen 11 februari en 16 juli verschillende verschijningen te hebben gezien, die door de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van die tijd werden beschouwd als die van de Heilige Maagd Maria in de verre grot van Massabielle.

In 1864 werd er een standbeeld opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes bij de plaats van de verschijningen. Er werd een kapel gebouwd die al spoedig te klein werd en ging dienen als crypte voor de eerste basiliek, de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. In de loop der jaren kwamen hier nog twee basilieken bij en verschillende andere gebouwen, die allemaal deel uit maken van het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes.

De Rooms-katholieke Kerk heeft verschillende wonderbaarlijke genezingen erkend. Hiervoor werd in 1905 het Bureau van de medische vaststellingen en in 1947 het Internationaal Medisch
Comité van Lourdes opgericht. Op 11 november 2005 werd door het Vaticaan de 67e officiële wonderbaarlijke genezing erkend. Vooral de lichtprocessies en de sacramentsprocessies zijn indrukwekkend.

Het hele jaar door, maar vooral vanaf maart tot oktober, komen pelgrims uit heel Europa, maar ook uit andere delen van de wereld, naar het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes om er te bidden en zich te laven aan het bronwater van de grot waaraan heilzame kwaliteiten toegedicht worden.

De volgende reis naar Lourdes met onze parochie is van 26 april tot 3 mei 2014, per trein.

Voor opgave of verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw Riet Keizer, Parochie coördinator DGH
tel. 074-2422303 of 06-18365403

Lourdes (Lorda in Occitaans) is een stad in het departement Hautes-Pyrénées in Frankrijk. Het is de grootste katholieke bedevaartplaats in Frankrijk. Het is gesitueerd in het zuiden van het land in de uitlopers van de bergen van de Pyreneeën en heeft ongeveer 17.000 inwoners.