Eucharistieviering op vrijdag 24 december om 9 uur, ingelaste viering

Op vrijdag 24 december is er op 9 uur in de ochtend een extra Eucharistieviering in de St. Lambertusbasiliek. Hierdoor komt de viering H. Stephanus in Borne te vervallen.

In verband met het COVID-19 virus en de richtlijnen van het RIVM mogen, en volgens de laatste maatregel van het bisschoppenbesluit van 1 december 2021, maximaal 100 parochianen tijdens de viering aanwezig zijn.
Tevens moet tijdens de hele viering mondkapjes gedragen worden.

Vieringen rondom Kerst en Nieuwjaar

In verband het Omikron-virus die in de wereld actief is en ook in Nederland, moeten er maatregelen worden getroffen. Het Kerst en Nieuwjaar zal dit jaar anders naders verlopen zoals U gewent bent van ons. De missen in de avond zullen vervroegd naar 16:00 of anders via Live-streams.

Kerstviering met gezinnen van 24 december om 16:00 met live-streams
Plechtige Nachtmis van 24 december om 20:00 vanuit Heilige Blasiuskerk te Delden. Alleen per live-streams

Plechtige Dageraadsmis van 25 december om 06:00 met live streams
Plechtige Hoogfeest van 25 december om 11:00 met live streams

Eucharistieviering ter gelegenheid van Heilige Stephanus van 26 december om 11:00 uur
Eucharistieviering Oudjaarsavond van 31 december om 16:00 uur met live-streams
Eucharistieviering ter gelegenheid van Heilige Maria, Moeder van God van 1 januari om 11:00 met live streams
TV-uitzending KRO-NCRV van 2 januari om 10:00 geen live-streams

Bisschoppensluit rondom COVID-19 vanaf 1 december 201

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Vieringen zonder kerkgangers, om b.v. via livestream uit te zenden, zijn na 17.00 uur wel toegestaan met aanwezigheid van de benodigde bedienaren voor de liturgie, degenen die de livestream verzorgen en eventueel koorzang volgens de daarvoor geldende regels.

Anderhalve meter

De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis

Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen

De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!