Nieuwsbrief Geloofschap St. Lambertus Hengelo, viering Lambertusfeest

De kermis komt er aan, daarom vieren wij het St Lambertusfeest op zondag 19 september. Later wij dit niet uitbundig vieren maar somber, Naar afloop van de viering is koffie drinken op het bordes van St. Lambertusbasiliek.


Deze week komen het Kabinet bij elkaar over Covid-19. En ook de bisschoppen komen ook bij elkaar. We wachten af. In de maand september ligt weer een nieuwe nieuwsbrief.. Klik hier voor niewsbrief St. Lambertusfeest.

TV-uitzending KRO-NRCV op zondag 11 juli

Op zondag 11 juli om 10:00 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de derde keer dit jaar in de belangstelling in zowel Nederland als België. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Jansen met medewerking van Schola Cantorum onder leiding van Paul Bonenkamp.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

In verband met het COVID-19 virus en de richtlijnen van het RIVM mogen vanaf 28 april 2021 maximaal 100 parochianen tijdens de viering aanwezig zijn. Tenzij de regels worden versoepeld per 26 juni 2021.
Tevens moet tijdens de hele viering mondkapjes gedragen worden.

Dit gaat via een inschrijvingsformulier. Klik hier voor het aanmelden, inschrijvingsformulier.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:00 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om op tijd te komen en op aanwezen plaatsen door de vrijwilligers plaats te nemen.

Tijdens deze TV-uitzending zal onze Geloofsgemeenschap St. Lambertusbasiliek geen live-streaming verzorgen.

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap St. Lambertus Hengelo, vieringen in Meimaand

Vanavond op 4 mei hebben wij weer stilgestaan bij de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Covid-19 is nog niet voorbij. Buiten is de stilte te horen en in de verte het geluid van de vogels.
Zondag was pastoor Marc Oortman in onze Geloofsgemeenschap St. Lambertus om afscheid te nemen met het overhandigen van een blijvend herinnering.
Door de versoepeling migen er nu maximaal 100 personen in de basiliek worden toegelaten per viering blijft inschrijving vooraf nog van kracht.
Hier ligt weer onze laatste nieuwsbrief voor de Meimaand. Klik hier voor nieuwsbrief Meimaand.

TV-uitzending KRO-NRCV op zondag 9 mei

Op zondag 9 mei om 10:00 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de tweede keer dit jaar in de belangstelling in zowel Nederland als België. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Jansen met medewerking van Voices to Heaven onder leiding van Louis ten Vregelaar.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

In verband met het COVID-19 virus en de richtlijnen van het RIVM mogen vanaf 28 april 2021 maximaal 100 parochianen tijdens de viering aanwezig zijn.
Tevens moet tijdens de hele viering mondkapjes gedragen worden.

Dit gaat via een inschrijvingsformulier. Klik hier voor het aanmelden, inschrijvingsformulier.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:00 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om op tijd te komen en op aanwezen plaatsen door de vrijwilligers plaats te nemen.

Tijdens deze TV-uitzending zal onze Geloofsgemeenschap St. Lambertusbasiliek geen live-streaming verzorgen.

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap St. Lambertus Hengelo, vieringen in De Goede Week

Het kabinet heeft besloten de avondklok te verplaatsen van 21:00 uur naar 22:00 uur. Lockdown blijft zoals het was en dus Pasen zal niet gevierd kunnen worden in onze Geloofsgemeenschap St. Lambertusbasiliek zoals vanouds.
De maximale 30 personen per viering blijft nog steeds van kracht met inschrijving vooraf.
Hier ligt weer onze laatste nieuwsbrief voor Pasen. Klik hier voor nieuwsbrief Pasen.

Op 19 maart 2021 start paus Franciscus het jaar van ‘Amoris Laetitia Gezin’

Op 27 december, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Franciscus bekend gemaakt dat er in de R.-K. Kerk in 2021 extra aandacht wordt gevraagd voor het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde verjaardag van de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia, luidt paus Franciscus daarvoor het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” in, dat op 26 juni 2022 wordt afgesloten bij gelegenheid van de tiende Wereldfamiliedagen  in Rome.

Het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven komt dit jaar met spirituele, pastorale en culturele initiatieven om gezinnen te begeleiden in het licht van de hedendaagse uitdagingen. Deze initiatieven zijn bedoeld om parochies, bisdommen, universiteiten en kerkelijke instellingen te ondersteunen bij de viering van het Jaar “Amoris Laetitia Gezin”.

Ook wil het dicasterie middelen beschikbaar maken voor “gezinsspiritualiteit, vorming en pastorale activiteiten ter voorbereiding op het huwelijk, liefdevolle opvoeding voor jongeren en over de heiligheid van echtparen en gezinnen die de genade van het sacrament in hun dagelijks leven beleven”. Daarnaast worden er internationale academische symposia georganiseerd, “om de inhoud en de implicaties van de Apostolische Aansporing Amoris laetitia in verband met zeer actuele kwesties die gezinnen in de hele wereld aangaan, grondig te onderzoeken”.

Doelstellingen

Voor de formele opening van het Jaar in maart publiceert het dicasterie een informatiebrochure  waarin de doelstellingen en initiatieven van het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” worden toegelicht en concrete suggesties worden gedaan voor bisdommen en parochies.

Het Jaar “Amoris Laetitia Gezin” is bedoeld om de boodschap van Amoris laetitia te verspreiden en de doelstelling liggen in het verlengde daarvan. De eerste is om de inhoud van de exhortatie breder te verspreiden, om de mensen te helpen “het Evangelie van het gezin te ervaren als een vreugde die hart en leven vervult (Amoris laetitia, 200)”. Een tweede doel is de kostbare waarde van het sacrament van het huwelijk uit te dragen, dat “op zich een transformerende kracht van de menselijke liefde heeft”.

Andere doelstellingen zijn “gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapostolaat te worden” en “jongeren bewust maken van het belang van de vorming in de waarheid van de liefde en in de gave van het zelf”.

Ten slotte is er een uitnodiging om de visie en actie van de pastorale zorg voor het gezin en families tijdens het Jaar te verbreden, zodat deze alle gezinsleden kan omvatten, inclusief echtparen, kinderen en jongeren, ouderen en degenen die zich in moeilijke gezinssituaties bevinden.