Adventsviering voor zieken, ouderen en alleenstaanden

Op maandagmiddag 15 December a.s. om 14.00 is er weer een viering voor ouderen, zieken en alleenstaanden in het parochiehuis van de St.Lambertus. We beginnen de middag met een H.Mis door Pastoor Oortman, als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis.

Na deze H.Mis is er dan een gezellig samenzijn. Velen van U waren de voorgaande jaren hierbij aanwezig. Ook dit Jaar kunt U zich hiervoor opgeven via het rode inlegformulier. Laat U ons even weten of U komt?We hopen U ook nu weer te mogen begroeten op deze mooie middag.

Met een vriendelijke groet,

Namens de pastoraatsgroep,

Finie Blokhuis-Kipker