Lambertus Academie over 75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 8 oktober 2019.  Hans Morssinkhof en Hans de Gruil  zullen spreken over ’ 75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog ’.
We zullen vooral vanuit historische hoek de bevrijding van Hengelo bekijken. Ook zullen we stil staan bij ethische aspecten rond de bombardement(en) op Hengelo.

De avond begint 8 oktober om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Herdenkingsbijeenkomst bombardementen 6 en 7 oktober 1994

Hengelo herdenkt de grootste ramp uit zijn geschiedenis: de bombardementen van 6 en 7 oktober 1944. In totaal verloren 112 mannen, vrouwen en kinderen het leven, en een onbekend aantal Duitse militairen. De binnenstad werd vrijwel volledig verwoest.

Op maandagavond 7 oktober vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Lambertusbasiliek. Deze werd eveneens door een bom getroffen die echter niet ontplofte. De basiliek is een van de weinige gebouwen in de binnenstad die de bommen weerstonden. En daardoor als stille getuige de meest geëigende plek voor een herdenkingsbijeenkomst.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Weemenstraat, bij het monument voor de slachtoffers van alle bombardementen op Hengelo. Van hier gaan 114 schoolkinderen met een kaars naar de basiliek, voor ieder slachtoffer één. Elke kaars staat voor een slachtoffer, terwijl twee extra kaarsen worden meegedragen: een voor mogelijk onbekende slachtoffers, een voor de Duitse slachtoffers. In de basiliek worden de namen voorgelezen van alle 112 omgekomen Hengeloërs.

Tijdens de bijeenkomst voeren o.m. ds. Herman Koetsveld, burgemeester Sander Schelberg en Hans Morssinkhof het woord. De Hengelose Christelijke Harmonie, het koor Ladies Only en organist Louis ten Vregelaar zorgen voor passende muziek.

Het is een herdenkingsbijeenkomst, geen kerkelijke viering. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. En wij vragen u deze uitnodiging te delen met anderen, opdat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn om de slachtoffers van deze catastrofe onze eer te bewijzen.

Rozenkransgebed in de oktobermaand ook via kerkradio

Tijdens de oktobermaand is er door de week, van maandag tot en vrijdag, om 19:00 uur de gelegenheid voor een rozenkransgebed.

Dit jaar is het weer mogelijk via de kerkradio om de parochianen die wegens ziekte of andere omstandigheden het gebed niet kunnen bijkomen  toch de gelegenheid geven om mee te luisteren.

Rozenkrans
De Rozenkrans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de Rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lijden van Jezus en ook de verrijzenis overwogen.

Het bidden van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een vereenvoudiging voor de gewone kerkbezoekers, dat de 150 psalmen niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals de kloosterbroeders. De rozenkrans dankt haar naam aan een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes de Tweede daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toegevoegd. Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samenvatting het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelboodschap.

Beeldmeditatielezing over “De God der Vaderen”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Ik wil horen wat Jahwe mij zegt; want Hij spreekt woorden van vrede.” Ps. 85-9.

De eerste lezing van het nieuwe seizoen bekijken we dia’s van een kerkraam in de laatgotische St. Stephan’s kerk in Mainz. Tussen 1978 en 1985 werden ze naar de ontwerpen van Mac Chagall gemaakt en door hem beschilderd. In prachtige kleuren zijn verhalen uit het Oude Testament  te zien. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 3 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus

Kermisviering op de kermis en heel Hengelo bakt

Tradities zijn bijna verdwenen maar toch is de kermis blijven bestaan. In Hengelo wordt sinds jaar en dag de kermis gevierd op de derde woensdag in september. Dit jaar krijgt de Lambertuskermis een andere wending door op de laatste dag een kermis mis te vieren.
Deze speciale viering vindt plaats in de tent van de botsauto’s op de markt. Om 10:45 uur zal pastoor Oortman samen met de acolieten, misdienaars en overige lopend vanuit de Lambertusbasiliek richting de Brinkstraat naar de tent. Rondom de tent zullen stoelen worden geplaatst zodat de belangstellenden plaats kunnen nemen. De koorschool Lambertus over leiding van Louis ten Vregelaar verzorgen de muziek. Na afloop van de viering loopt de stoet richting Telgen en via de Enschedesestraat terug naar de Lambertusbasiliek. Hier staat koffie en thee klaar.
Kom allen naar de Kermis mis op zondag 22 september om 11:00 uur.

Heel Hengelo bakt
Neem op zondag ook je eigengemaakte taart of koekjes naar de St. Lambertusbasiliek.  De ingebracht taart of andere lekkernijen zal worden verkocht voor het goed doel namelijk Stichting Noodfonds Hengelo. Het Noodfonds helpt namelijk mensen die niet naar de gemeente of de voedselbank kunnen voor hulp. Dus met andere woorden je bakt iets met hart en ziel en helpt daardoor een ander.

Van oorsprong is een kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag of een andere feestdag van de parochiekerk van een plaats. Het woord kermis is dan ook een verbastering van kerkmis of kerke-misse. Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. In stedelijke gebieden verloor de kermis vaak zijn band met het religieuze feest dat eraan ten grondslag lag, maar in dorpen gaan beide soms nog hand in hand en gaat er op de wijdingsdag een processie uit. De kermis wordt gedurende enkele dagen of een week gevierd; het is een commercieel evenement geworden. Vroeger was de kermis vaak een van de weinige uitgaansmogelijkheden.

Foto is van Bibliotheek Hengelo Heel Hengelo Bakt van november 2018

F

TV-uitzending KRO-NCRV op zondag 15 september

Op zondag 15 september om 10:00 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de derde keer dit jaar weer in de belangstelling in zowel Nederland als België uit een serie van vier uitzendingen. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Oortman met medewerking van de koren Cantorij en Voices to Heaven onder leiding van Louis ten Vregelaar.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

De viering zal in het teken staan van onze beschermheilige Sint Lambertus.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:00 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de grote zaal van het parochiehuis.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om zoveel mogelijk vooraan plaats te nemen.

Monumentendag en Nationale Orgeldag met Roden Girl Choristers

Zaterdag 14 september staat Nederland in het teken van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag.
Sinds 2002 wordt de Nationale Orgeldag gehouden. Dit wordt elk jaar gehouden op de tweede zaterdag in september.

De Lambertusbasiliek opent ook de deuren vanaf 11:00 uur.
Van 11:00 tot en met 14:30 uur is het mogelijk om de toren tot een hoogte van 17 meter te beklimmen.
Om 12:00 uur begint de eucharistieviering.

Om 15:00 uur zal de dag worden afgesloten met een concert van het koor Roden Girl Choristers onder leiding van Sonja de Vries. Het koor wordt muzikaal ondersteund door van organist Sietze de Vries.

Roden Girl Choristers
Het meisjeskoor, de Roden Girl Choristers, bestaat sinds september 2000 en zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Deze dynamische groep meiden, onder leiding van artistiek leider Sonja de Vries, heeft zich inmiddels een klinkende reputatie verworven. Het doel van de Roden Girl Choristers is om referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang in Nederland. Het koor heeft een bezetting van 20 à 25 meisjes in de leeftijd van 8-18 jaar. Het koor is onderdeel van de Stichting Koorschool Noord Nederland.

Sonja de Vries
Sonja de Vries (1980) studeerde orgel, piano en klavecimbel aan de Universiteit van Stellenbosch. In 2002 behaalde ze de hoogste kwalificatie voor orgel (Voordraerslisensiaat) aan de Universiteit van Zuid-Afrika en in 2003 het Uitvoerend Musicus diploma (Masters) aan de Universiteit van Stellenbosch, beide cum laude. In Nederland vervolgde zij haar orgelstudie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.

 

 

Vroeg eucharistieviering op zondag 8 september 2019

In verband met het afscheid op zondag 8 september van pastor Ogink in de Heilige Blasiuskerk te Delden wordt de eucharistieviering van 11:00 uur vervroegd naar 09:30 uur.
Celebrant is Pastoor Oortman met medewerking van het Herenkoor.

Voor de allerjongste kinderen is er crèche in het parochiehuis. Voor overige kinderen is er een kinderwoorddienst.

Om 11:00 uur bent u allen van harte welkom in de Heilige Blasiuskerk (Langestraat 78  te Delden) samen met het pastoraal team om afscheid te nemen van pastor Ogink die met welverdiende pensioen gaat. Aansluitend is er een receptie in het Parochiehuis, tegenover de kerk. Hier is ruimte voor persoonlijke ontmoeting.