Activieit 4 mei wordt afgelast

Tot onze spijt hebben ook wij moeten besluiten dat de jaarlijkse 4 mei Herdenkingsbijeenkomst in de Lambertusbasiliek in 2020 komt te vervallen. Wij gaan deze bijeenkomst niet op een later moment in 2020 houden. Het voor dit jaar geplande programma zal worden doorgeschoven naar 4 mei 2021.

Actuele info daarover t.z.t. op onze Facebookpagina.

Wij roepen u als Hengeloërs op om op 4 mei a.s. allemaal onze vlag halfstok te hangen! Om onze betrokkenheid te tonen met, vooral dit jaar bij 75 jaar vrijheid, het herdenken van de gruwelen en de oorlogsslachtoffers van WOII.

Samenloop

Gezien de situatie rondom het coronavirus in Nederland zal de Samenloop niet bezorgd worden door onze bezorgers maar kunt u de Samenloop nummer 3 digitaal bekijken.

Klikt hier om te Samenloop te kunnen bekijken en te downloaden.

GEEN VIERINGEN IN DE LAMBERTUSBASILIEK.

Zeker tot en met zondag 31 mei, Pinksteren, zullen er geen vieringen zijn in de kerken, en dus ook niet in de Lambertusbasiliek. De Nederlandse bisschoppen hebben dat bepaald in verband met de besmettelijkheid van het coronavirus. De Mariakapel van de kerk blijft wél open, zodat mensen overdag een kaarsje kunnen opsteken bij Maria. Als u met meerdere mensen in de Mariakapel bent, denkt u er dan vooral aan dat de afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt. Dat is belangrijk voor uw en andermans gezondheid.

Ook het parochiehuis is gesloten. Voor het opgeven van misintenties of voor vragen kunt u bellen met 06 22188574. U krijgt dan iemand van ons parochiesecretariaat aan de telefoon.

Voor vragen naar pastorale bijstand verwijzen we u naar de site van De Goede Herderparochie.

Het is een zeer bijzondere en uitzonderlijke situatie dat wij als geloofsgemeenschap elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens vieringen in de kerk. En dat is nog eens extra gevoelig omdat in de periode dat de kerk gesloten blijft, vrijwel alle hoogtepunten van het kerkelijk jaar vallen: de Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Iedereen zal nu op zijn of haar eigen wijze invulling moeten geven aan dit indringende deel van het kerkelijk jaar.

Maar het allerbelangrijkste op dit moment is toch de aandacht voor de mensen die ziek worden door het virus en de mensen die er aan sterven. Laten we bidden dat de Heer van het lijden alle getroffenen bijstaat met zijn zegen en zoveel mogelijk mensenlevens spaart van de dood. Dat vragen we ook aan onze kerkpatroon: Heilige Lambertus bid voor ons.

Basiliekraad en pastoraatsgroep St. Lambertus 

KINDERWOORDDIENST DIGITAAL

De werkgroep kinderwoorddienst van de Lambertusbasiliek biedt met uitzondering van zondag 29 maart iedere week een digitale kinderwoorddienst aan. Daarin het evangelieverhaal van de zondag, een gebedje en een stukje verwerking in de vorm van een knutselwerkje/ kleurplaat/puzzel . Zijn er ouders die hier belangstelling voor hebben, stuur dan even een mailtje naar kinderwoorddienstlambertus@gmail.com

Werkgroep kinderwoorddienst Lambertusbasiliek.

GEBED AANGEREIKT DOOR DE NEDERLANDSE BISSCHOPPENCONFERENTIE

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen.

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van

ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

Zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

door Christus onze Heer.

Amen.

Behoefde aan pastoraal team

Om contact te blijven houden met onze parochianen laten wij in deze omstandigheden weten dat wij als pastores van parochie De Goede Herder, Heilige geest en HH. Jacobus en Johannes, voor iedereen die daar behoefte aan heeft, beschikbaar zijn voor een telefonisch gesprek.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Op de onderstaande telefoonnummers: 

Pastoor Oortman                    06 – 204 53 713
Pastor Timmerman                06 – 250 91 377
Pastor van den Bemt              06 – 136 09 293
Pastor Doornbusch                 06 – 144 06 955

Tevens is er van dinsdag tot en met vrijdag elke dag live om 18.30 uur een viering te beluisteren op www.kerkomroep.nl, bij keuzemenu Vindt uw kerk; vult u in H. Blasius Delden, daarna live of terugluisteren aanklikken.

Alle geloofsgemeenschappen van de drie genoemde parochies zullen de komende drie woensdagavonden 19.00 uur en 19.15 uur “de klokken van troost en hoop laten luiden” 
De Mariakapellen blijven geopend voor gebed.

Weet dat wij in gebed met u verbonden blijven.

Het pastorale team van:
Heilige Geest parochie
Parochie De Goede Herder
HH. Jacobus en Johannesparochie

Geen vieringen tot 1 april

Beste parochianen,

Gelet op de maatregelen die op 12 maart 2020 door de overheid bekend zijn gemaakt, hebben de drie parochiebesturen gezamenlijk besloten, per direct alle vieringen in het weekend en door de week tot 1 april in de parochies Heilige Geest, Jacobus en Johannes en De Goede Herder af te gelasten. Dit betreft alle vieringen die in de kerken van onze parochies worden gehouden, dus ook de vieringen die door andere geloofsgenootschappen in onze kerken plaatsvinden. Tevens gaan ook de vieringen in de zorgcentra niet door.

Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden ook afgelast.

Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden, met in achtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

Alle andere samenkomsten, zoals koorrepetities, catechetische- en diaconale bijeenkomsten worden ook afgelast.

Met dit besluit nemen drie parochiebesturen en het pastorale team van de samenwerkende parochies hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij wijzen u op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistieviering op televisie te volgen via KRO / NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Wij zullen u op de hoogte houden van toekomstige ontwikkelingen

Met vriendelijke groet,

Parochiebesturen en pastorale team.

TV-uitzending KRO-NCRV op zondag 22 maart

Op zondag 22 maart om 10:00 uur staat onze St. Lambertusbasiliek voor de tweede keer dit jaar weer in de belangstelling in zowel Nederland als België uit een serie van vier uitzendingen. Dit zal wederom via de televisie door middel van een live-uitzending gebeuren.
Celebrant tijdens deze eucharistieviering is pastoor Oortman met medewerking van Schola Cantorum onder leiding van Paul Bonenkamp.
Met kinderwoorddienst en crèche in het parochiehuis.

De omroep KRO-NCRV zal een rechtstreekse uitzending verzorgen vanuit onze Sint Lambertusbasiliek via NPO2.
Zoals niet gebruikelijk voor onze geloofsgemeenschap zal de eucharistieviering om 10:00 uur beginnen in plaats van 11:00 uur.

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de grote zaal van het parochiehuis.

Om de uitzending geslaagd te laten uitkomen wordt U allen verzocht om zoveel mogelijk vooraan plaats te nemen.

Beeldmediatielezing over “Licht in de duisternis”


Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

We gaan nog even terug naar het feest van de “Opdracht van de Heer in de Tempel”van 2 februari ook wel “Maria Lichtmis”genoemd. We bekijken de dia’s van onder andere Rembrandt. Hij kende de Bijbel vanaf zijn jeugd en begon al vroeg bijbelse thema’s te schilderen.
Enkele afbeeldingen van zijn schilderijen waar HET LICHT een grote rol speelt, met de daarbij passende bijbelteksten, willen wij overwegen.
We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 6 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus