Adventsviering voor zieken, ouderen en alleenstaanden

Evenals vorig jaar organiseren wij op dinsdagmiddag 10 december voor U weer een mooie gezellige middag om zo samen op te gaan naar Kerstmis! We openen de middag om 14:00 uur met een Heilige Mis door pastoor Oortman.
Daarna, zoals U van ons gewend bent, is er weer een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje.
De middag wordt om ongeveer 16:30 uur afgesloten.

De strook die U heeft ontvangen bij de Samenloop kunt U deponeren in de brievenbus Secretariaat aan de Wemenstraat.
U kunt zich hiervoor opgeven per telefoon 0742435514 of per e-mail lambertusbasiliek@gmail.com.
Graag aanmelden voor zondag 8 december.

Beeldmeditatielezing over “Elisabet”


Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Elisabet”
De moeder van Johannes de Doper (Lukas 3).

Elisabet is een vrouwengestalte die de verbinding tussen het jodendom en het christendom duidelijk maakt. Ze stamt uit het geslacht van Aron, broer van Mozes, en haar naam betekent “mijn God is volheid”.
Vanzelfsprekend ontmoeten we ook Maria die over het gebergte gaat om Elisabet te bezoeken. Een thema die de sfeer van Advent ademt, tijd van boete en inkeer, van blijde verwachting en hoopvol gebed.
We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten en proberen iets meer te ervaren van verschillende kunstenaars. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 5 december 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. LambertusProjectkoor 4 mei 2020 zoekt zangers voor Requiem van John Rutter

Ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding neemt het koor Voices to Heaven, verbonden aan de Lambertusbasiliek in Hengelo, het initiatief om op 4 mei 2020 met een projectkoor het Requiem van John Rutter uit te voeren. Het koor zal worden begeleid door Projectorkest Twente en de muzikale leiding is in handen van dirigent Louis ten Vregelaar. Voor dit projectkoor worden zangers uit Hengelo en omgeving van harte uitgenodigd om auditie te doen.

Het is belangrijk dat zangers het Requiem zelf kunnen instuderen, met behulp van instrumentale partijen die via de website te vinden zijn. De vijf repetities en het uiteindelijke concert vinden plaats tussen 21 maart en 4 mei. Op 11 januari vinden korte audities plaats, om de kwaliteit en stemverhoudingen in het koor te waarborgen. Opgave is mogelijk tot 30 november 2019.

Voor dit project werkt Voices to Heaven samen met Stichting 4 mei Herdenkingsbijeenkomst Hengelo, die de jaarlijkse de herdenking in de Lambertusbasiliek organiseert, na de kranslegging bij het stadhuis. Behalve Projectorkest Twente heeft ook sopraan Karin Hertsenberg haar medewerking toegezegd.

Overige informatie en verdere voorwaarden voor deelname zijn te vinden op de website van het 4 mei-koorproject: 4meiprojectkoorhengelo.nl

Lambertus Academie over De Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 26 november 2019.  Dr. E.B. Cornel,  Medisch specialist ZGT zal spreken over de Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem.

Dit is een Rooms Katholieke orde die zich o.a. inzet voor de Christenen in het Heilig Land. De Heilige Geest parochie heeft een 3-tal leden. De Orde ondersteunt christelijke projecten in het Heilig Land gericht op ondersteuning van pastoraal werk, gezondheidszorg, onderwijs en ouderenzorg. Ieder jaar wordt er tijdens de Advent periode extra aandacht besteed aan een thema. Dit jaar is het thema jeugd.


De avond begint 26 november om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.

Huis van Sinterklaas

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas per trein in Hengelo. Zal verkennerpiet, Sinterklaas al hebben verteld dat de kinderen van Hengelo staan te trappelen om Sinterklaas te mogen ontmoeten! Nog een nachtje slapen en dan mogen jullie Sinterklaas komen begroeten en jullie verlanglijstje kommen vertellen.

In de Sint Lambertusbasiliek zijn wij druk bezig geweest dat de Goedheiligman weer kan slapen en werken in het Huis van Sinterklaas.

Sinterklaas is blij met de gastvrijheid van pastoor Oortman. Het wordt weer een drukke tijd voor de Goedheiligman om alle verlanglijstjes door te nemen en samen met de Hoofdpiet de pieten aan te sturen om cadeautjes op tijd bij de kinderen te krijgen.

Sinterklaas zal Sinterklaas niet zijn en zal dit jaar weer de deuren open zetten om de kinderen van Hengelo weer te kunnen begroeten.
Sinterklaas heeft besloten om drie middagen tijd vrij te maken voor de kinderen, en wel op:

Van 14:00 – 16:00 uur

Woensdag 20 november
Zaterdag 23 november
Woensdag 27 november

Beeldmeditatielezing over “Heer mijn god hoe groot zijt gij”

Mevrouw  Jorina Vogelezang – De Ridder houdt op de eerste donderdagavond van de maand ook in het komende winterseizoen weer meditatielezingen over bijbelse en kerkelijke onderwerpen aan de hand van religieuze kunst.

“Gij hebt de aarde op uw pijlers gegrond, zodat ze voor eeuwig niet wankelt.” Ps. 104-5.

Deze keer gaan we verder met een ander raam van Marc Chagall (1887-1985) in de St. Stephan’s kerk in Mainz. We bekijken er dia’s van, luisteren naar de bijbehorende Bijbelteksten en proberen iets meer te ervaren over deze interessante kunstenaar van Joods-Russische origine. U bent van harte welkom.

Tijd: donderdag 7 november 2019
Aanvang: 20.00 uur (na de aanbidding)
Plaats: parochiehuis St. Lambertus

Vieringen rondom Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen
Vrijdag 1 november is om 19:00 uur een eucharistieviering met celebrant pastoor Oortman met medewerking van het Herenkoor.
De eucharistieviering van 09:00 uur komt hierdoor te vervallen.

Allerzielen
Zaterdag 2 november zal de eucharistieviering van 12:00 uur in teken staand ter nagedachtenis van Allerzielen. Wij blijven stilstaan bij onze dierbaren die overleden in het afgelopen jaar.
Celebrant tijdens deze viering is pastoor Oortman met medewerking van Schola Cantorum.

Allerzielen kerkhofviering
Op zondag 3 november om 16:00 uur zal op de katholieke begraafplaats aan de Deurningerstraat met medewerking van het Pastoraal Team en werkgroep het jaarlijkse kerkhofviering plaatsvinden

Plechtige sluitingslof van oktobermaand op zondag 27 oktober

Op zondag 27 oktober om 18:00 uur zal pastoor Oortman het Oktoberlof afsluiten.
Deze oktoberlof zal traditioneel worden afgesloten met een processie door de kerk, waarbij het Mariabeeld wordt gedragen door vier personen, en met oktoberbruidjes.
De rozenkrans wordt gebeden en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het St. Lambertuskoor.

De maand oktober dankt de naam Rozenkransmaand aan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt. Maria wordt vereerd als de beschermster van de christenheid.

Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde paus Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand.

Lambertus Academie over 75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog

De volgende bijeenkomst van de Lambertus Academie is op dinsdagavond 8 oktober 2019.  Hans Morssinkhof en Hans de Gruil  zullen spreken over ’ 75 jaar bevrijding. Hengelo in de oorlog ’.
We zullen vooral vanuit historische hoek de bevrijding van Hengelo bekijken. Ook zullen we stil staan bij ethische aspecten rond de bombardement(en) op Hengelo.

De avond begint 8 oktober om 20.00 uur precies. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Entree: vrije gift na afloop.
Plaats: de grote zaal in het Parochiehuis van de St. Lambertus, achteringang Wemenstraat.