ACTUALISEREN LEDENBESTAND

Wij vernamen dat sommige mensen die geregeld naar de Lambertus gaan niet bij ons staan ingeschreven. Indien u ingeschreven wilt zijn als lid van de geloofsgemeenschap Sint Lambertus, dan kan dat door een aanmeldingsformulier in te vullen dat achter in de kerk ligt, of via de site. www.sintlambertushengelo.nl.  U krijgt dan de informatie van de Lambertus thuis bezorgd.

Ook zijn er mensen die niet weten of ze ingeschreven staan bij de Lambertus.

Als u op een formulier dat achter in de kerk ligt uw naam en telefoonnummer noteert, dan bekijken wij of u bij ons bekend bent. In plaats van een formulier in te vullen kunt u ook mailen naar lambertushengelo@hetnet.nl.  We zullen dan contact met u opnemen.

Vanaf de Hoogmis op Pasen en ook op de zondagen daarna, liggen de formulieren achter in de kerk. Ook zijn er dan mensen aanwezig waar u terecht kunt met uw vragen.