Witte Donderdag

Wanneer:
april 2, 2015 @ 22:30 – 23:00
2015-04-02T22:30:00+02:00
2015-04-02T23:00:00+02:00

Donkere Metten van de Goede Week.

Koor: Schola Cantorum o.l.v. Paul Bonenkamp

Het zingen van delen uit de Donkere Metten op de late avond van Witte Donderdag begint een traditie te worden in de Lambertusbasiliek. Een traditie die kennelijk wordt gewaardeerd want in de afgelopen paar jaren zijn er steeds meer mensen komen luisteren. Het is overigens bijzonder dat deze eenwenoude gregoriaanse gezangen in een parochiekerk worden uitgevoerd. Alleen in sommige kloosters zijn deze nachtelijke psalmen en responsories nog te beluisteren.

De teksten van de Donkere Metten zijn afkomstig uit de klaagzangen van de profeet Jeremia, een Bijbelboek uit het oude testament. De stad Jeruzalem (symbool voor de hemel) is door vijanden verwoest en de profeet zit op de puinhopen bij de poort van de stad en klaagt over haar ondergang.

De totale Metten bestaan uit drie nocturnes die elk ruim een half uur duren. De schola zal er op die avond één laten horen. Eén nocturne is in principe opgebouwd uit negen elementen: drie psalmen met bijbehorende antifonen, dire prachtige klaagzangen die door één of enkele cantores worden gezongen en drie responsories. Bij het begin van de Metten branden op een negenarmige kandelaar alle kaarsen. Daarvan wordt er steeds één gedoofd zodra een psalm, een klaagzang of een responsorie gezongen is. Aan het eind van de Metten is daardoor op symbolische wijze de duisternis van Goede Vrijdag over de aanwezigen neergedaald.