Aanmelding eerste communie

Beste ouders/ verzorgers,

In de Rooms- Katholieke Kerk mogen kinderen vanaf groep 4 de Eerste Communie ontvangen. Dit is een belangrijk en groot feest in onze kerk. U heeft uw kind laten dopen in de St.Lambertusbasiliek.

De Eerste Communieviering is dit jaar op zondag 29 mei 2016 om 11.00 uur in de Lambertuskerk.

We starten de Eerste Communievoorbereiding met een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond besteden we aandacht aan de betekenis van de Eerste Communie en krijgt u informatie over de voorbereiding. Er is nog een tweede ouderavond, waarin we dieper ingaan op de opbouw en inhoud van de eucharistieviering.

De voorbereiding voor de kinderen bestaat uit ongeveer 6 voorbereidingsbijeenkomsten in het parochiehuis aan de hand van het project “Ik mag meedoen. Op weg naar mijn Eerste Communie”. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind ook thuis met dit project aan de slag gaat. U krijgt daarvoor gerichte huiswerkopdrachten. Daarnaast is er een kennismakingsviering in de Lambertusbasiliek, waarin de kinderen zich voorstellen. Ook gaan we dieper in op het laatste avondmaal tijdens een gezellige tafelviering.  De kinderen brengen een bezoek aan de kerk. We hebben een  bijzonder voorbereidingstraject, waarin uw kind veel leert en waaraan  u samen met uw kind veel plezier zult beleven. Op die manier leeft u samen toe naar de Eerste Heilige Communie.

U kunt uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie door het aanmeldingsformulier in te vullen en deze uiterlijk zondag 11 oktober 2015 in te leveren bij Anne ten Heggeler ( van de Kinderwoorddienst). Ook als u het nog niet zeker weet, kunt u zich opgeven. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Het aanmeldingsformulier ligt achter in de kerk.

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Eerste Communie

Hélène van den Bemt                        Anne ten Heggeler

pastoraal werker                                06-53 58 92 37