Aanmelden voor weekendvieringen via Meevieren.nl

Sinds half oktober 2020 kunnen er nog maar 30 kerkgangers aanwezig zijn bij een viering. Solidariteit met elkaar en samen delen zijn hierin de sleutelwoorden. Aanmelden is nodig voor de weekendvieringen en kan digitaal via Meevieren.nl. De vieringen zijn twee weken van tevoren beschikbaar. Een paar dagen voor de viering worden de aanmeldingen door de vrijwilligers verwerkt tot de presentielijsten.  

Eerlijk verdelen  

Het beperkte aantal kerkgangers per viering betekent dat we het deelnemen aan de vieringen zo eerlijk mogelijk De vrijwilligers van de Lambertus bekijken de binnengekomen aanmeldingen. Deze worden vergeleken met de aanmeldingen en presentielijsten van de voorgaande weken om zo iedereen de kans te geven om een viering bij te wonen. Dat kan betekenen dat een aanmelding alsnog wordt geannuleerd om het bijwonen van de vieringen zo eerlijk mogelijk te verdelen.  

Vanuit Meevieren.nl krijgt u automatisch bericht als u zich hebt aangemeld én als u op de wachtlijst bent geplaatst voor een viering. Als u een viering bij wilt wonen, kunt u zich (zolang de viering op Meevieren beschikbaar is) gewoon aanmelden. De aanmeldingen worden daarna door de vrijwilligers zo eerlijk mogelijk verdeeld.  

Wanneer kan ik een viering bijwonen? 

Als u zich aanmeldt via Meevieren.nl krijgt u automatisch een e-mail met de status van uw aanmelding. Als de status van uw aanmelding wordt gewijzigd, krijgt u hier opnieuw automatisch een e-mail van.  

U kunt de viering bij wonen als:  

  • u zich hebt aangemeld en een bevestiging van de aanmelding per e-mail hebt ontvangen EN later geen e-mail hebt gekregen dat u op de wachtlijst bent geplaatst  
  • u bij uw aanmelding op de wachtlijst bent geplaatst MAAR later een e-mail hebt gekregen dat u alsnog bent aangemeld voor de viering  

Bent u op de wachtlijst geplaatst en heeft u daarna GEEN bericht meer gekregen dat u alsnog bent aangemeld, dan kunt u de viering NIET bijwonen. Het is dus van belang dat u dit goed nakijkt in de mail.  

We begrijpen dat het voor iedereen lastig en vervelend is, maar alleen op deze manier kunnen we het kerkbezoek zo eerlijk mogelijk verdelen. We rekenen op ieders medewerking in deze!  

NB:  

Wanneer u de viering met kinderen onder de 12 jaar wilt bezoeken, hoeft u de kinderen niet mee te tellen bij het aantal personen dat u opgeeft via Meevieren.nl. Wilt u in dat geval bij “Voornaam” Familie invullen, zodat wij op basis daarvan weten dat er ook kinderen bij de aanmelding horen? Alvast bedankt.