7-Daagse bedevaart naar Lourdes met Parochie De Goede Herder

Ook in 2016 wordt er weer een bedevaart naar Lourdes georganiseerd vanuit onze eigen parochie De Goede Herder.
Pelgrims uit omliggende plaatsen zijn van harte welkom zich bij ons aan te sluiten, mocht er vanuit de eigen parochie geen groep gaan.

Dit jaar zullen wij Lourdes aandoen van 17 tot en met 23 september 2016.
Contactpersoon voor bedevaart naar Lourdes is:

Mevrouw Riet Keizers
Telefoon : 074 – 242 23 03
Mobiel: 061 – 836 54 03
E-mail: sdikken@kpnmail.nl

Geschiedenis Lourdes
Op 11 februari 1858, ze was toen veertien jaar oud, ging Bernadette met haar zusje Toinette en een vriendin Jeanne Abedie houtsprokkelen. Vanwege haar slechte conditie kon Bernadette de meisjes niet bijhouden. Toen ze haar kousen uittrok om de Gave over te steken, hoorde ze aan de overkant boven de daar aanwezige grot van Massabielle een geruis als van de wind, maar zag de struiken en bomen niet bewegen. Ze zag vervolgens de verschijning van een in het wit geklede dame met een rozenkrans, die zich tijdens een latere verschijning – op 25 maart – voorstelde als Que soy era immaculada councepciou (“Ik ben de onbevlekte ontvangenis”). Paus Pius IX had reeds in het jaar 1854 het dogma afgekondigd van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, dat wil zeggen dat Maria vanaf haar conceptie geheel zonder zonde was. Bernadette, die een eenvoudig meisje was dat nauwelijks kon lezen, wist dit echter niet. Haar ouders, onderwijzers en priesters zouden later getuigen dat zij nog nooit over de onbevlekte ontvangenis had gehoord.

Bernadette noemde de dame aquero, wat in de streektaal die daar betekent. Tot 16 juli 1858 kreeg Bernadette nog zeventienmaal een visioen, waarbij ze op aanwijzing van de verschijning een bron opende. Bernadette vertelde dat de in het wit geklede vrouw haar vroeg bij de grot een kerk te bouwen en processies te houden naar die plaats waarbij men de rozenkrans moest bidden.

In de maanden van de visioenen werden de verhalen van Bernadette vaak niet serieus genomen. Mensen die met haar mee gingen zagen nooit iets, al waren er wel die ‘een aanwezigheid’ voelden. De prefect en de dorpspastoor ondervroegen haar kritisch. Dat was moeilijk voor haar omdat ze de boodschappen van de verschijning niet altijd begreep.

Meer informatie bedevaart Lourdes 2016
Voor meer informatie wordt verwezen naar onderstaande link.
Bedevaart Lourdes_2016